• آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترک آباد

  آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترک آباد

 • گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی

  گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی

 • پروژه عمرانی بوستان بانوان ترک آباد

  پروژه عمرانی بوستان بانوان ترک آباد

 • گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی در حال اجرا

  گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی در حال اجرا

 • پروژه عمرانی بوستان بانوان ترک آباد

  پروژه عمرانی بوستان بانوان ترک آباد

آخرین اخبار ترک آباد
 • آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستای ترک آباد
   
  1. آقای مرتضی اکبری ترک آباد فرزند حیدر کد نامزد 15
  2. آقای مهدی اکبری ترک آباد مشهور به مهدی عبدالله فرزند عبدالله کد نامزد 16
  3. آقای محمد حسین جعفری ترک آباد مشهور به حسین جن فرزند حسن کد نامزد 17
  4. خانم طاهره حیدری فرزند احمد کد نامزد 18
  5. آقای محمد شهبازی ترک آباد فرزند رضا کد نامزد 21
  6. آقای محسن شوازی ترک آباد مشهور به شیخ محسن فرزند احمد کد نامزد 24
  7. آقای حسین کلانتری فرزند محمدرضا کد نامزد 26
  8. خانم فاطمه کلانتری فرزند امراله کد نامزد 27
  9. آقای محمد علی کلانتری فرزند حسین کد نامزد 28
  10. آقای حسین محمدی ترک آباد مشهور به حسین صفر فرزند صفرعلی کد نامزد 29
  11. آقای رضا محمدی ترک آباد فرزند علی کد نامزد 41
  12. آقای محمدرضا میرجانی مشهور به سرهنگ میرجانی فرزند محمد علی کد نامزد 45
  13. آقای محمد علی میرجانی مشهور به حاجی میرجانی فرزند حسین کد نامزد 46
  14. آقای عباس یوسفی ترک آباد مشهور به جواد فرزند حسن کد نامزد 47
 • 🔸 ادامه عملیات لکه گیری قسمتی از معابر پرتردد روستا  🔸 رفت و روب، آبیاری، حذف علفهای هرز و هرس پاجوش و تنه‌جوش درختان فضای سبز سطح روستا  🔸 کاشت درخت نخل خرما رمپ ورودی و خروجی پل زیرگذر 
 • 🔸 کاشت درخت نخل خرما  🔸 دیوار چینی و شفته محوطه آب نما  🔸 سیمان کاری، نقاشی و رنگ آمیزی نما دیوار داخلی و بیرونی  🔸 جدول گذاری محوطه فضای سبز
 • دیوار چینی بوستان بانوان، نظافت و رفت روب معابر پر تردد و اماکن عمومی، نصب پایه و چراغ روشنایی میدان ورودی، حذف علفهای هرز و هرس دمبرگ درختان خرما (تکریب) 
 • فعالیت های در حال اجرا: سیمان کاری نما دیوار داخلی، دیوار چینی محوطه آبنما، آماده سازی اتاق و کلاس ها جهت کچ کاری، آماده سازی محوطه فضای سبز جهت کاشت درخت، نظافت و جمع آوری نخاله 
 • فعالیت های در حال اجرا: جمع آوری گاردریل و جدول گذاری و زیر سازی، نصب فونداسیون پایه  چراغ های روشنایی 
 • گزارش تصویری از ادامه ساماندهی فضای سبز شامل حذف علفهای هرز و موانع، آبیاری مداوم، اصلاح سیستم آبرسانی به همراه لوله‌گذاری جهت انتقال آب فضای‌سبز، هرس و واکاری درختان (خیابان آیت الله خمینی (ره)، خیابان آیت الله خامنه ای، رفیوژ میانی بلوار آیت الله رفسنجانی، پارک پیشوا) و عملیات احداث بوستان بانوان روستای ترک آباد