گالری

گزارش تصویری از خلاصه عملکرد عمرانی شش ماهه دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد