درباره دهیاری

دهیاری ترک آباد در سال 1382 آغاز به کار کرد
در 10 ماهه اول سال 92 دارای یک  پرسنل پاره وقت بوده و در حال حاضر   یک پرسنل دیگر  به صورت پاره وقت اضافه شده است
آدرس:
بلوار ولی عصر (عج)- انتهای کوچه یکم