خدمات دهیاری

نمودار گردش کار صدور پروانه ساختمان

1- برای اخذ پروانه ساختمان در محدوده روستا با دهیار در تماس باشید تا ساخت و ساز شما در چارچوی قوانین ومقررات مربوط انجام پذیرد.
2- هرگونه ساخت و ساز حتی کوچک ترین تغییر در بناهای موجود در روستاها هم نیاز به اخذ مجوز از دهیاری دارد.
3- هر گونه تخلف و ساخت و ساز بدون مجوز در محدوده روستا یا خارج از محدوده روستا به کمیسیون ماده 99 ارجاع و منجر به جریمه یا تخریب بنای غیر مجاز می شود .
4- ضمن همراهي و همکاری با دهیار، اجازه ندهید ساخت و ساز های غیر مجاز در محیط روستاها، آرامش شما را برهم زده و محیط زیست زیبایتان را تخریب کند .
5- قبل از خرید یا انجام معامله ملکی در محدوده روستاه با دهیاری در تماس باشید تا نسبت به صحت و درستی مدارک و مستندات آن اطمینان حاصل کنید.
6- هم ولایتی: با حمایت از دهیار در حفاظت از محیط زیست ، مراقب در بهداشت محیط، ساماندهی زباله ها و پسماندها ، دفع بهداشتی فاضلاب ونگهداری باغها وفضای سبز روستا، محیطی سالم را برای زندگی خود و فرزندانتان فراهم کنید .
7- در صورت مشاهده هرگونه ساخت وساز و تغییرات ساختمانی در روستا و پیرامون آن ، دهیاری یا را در جریان امر قرار دهید تا مطابق مقررات از محیط زندگی شما پاسداری شود .
8- بهداشت و زندگی سالم حق طبیعی شماست از دهیار خود بخواهید با مدیریت و نظارت بر بهداشت اماکن عمومی نظیر مساجد، معابر و خیابانها، مراکز خرید و فروش اغذیه،قصابی نانوایی ها و فروشگاه ها، محیط زندگی شما از سلامت وبهبود برخوردار شود .