گالری

گزارش تصویری دیدار و گفتگوی مهندس زارع مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد