گالری

گزارش تصویری حضور بخشدار محترم بخش مرکزی اردکان، رئیس شورای اسلامی روستای ترک آباد و جمعی از مسئولین در جمع معترضان به آلودگی هوا و توسعه صنایع آلاینده و احداث ایستگاه پست 63 کیلو ولت برق