عید سعید قربان

عید قربان جلوه گاه تعبّد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است، و فصل قرب مسلمانان به خداوند، در سایه عبودیّت.
پنج شنبه 9 مهر 1394 | بازدید : 602
   عدد "هشت" را وارد كنيد