زیر سازی و آسفالت کوچه ولی عصر اول

گزارش تصویری از اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت کوچه ولی عصر اول با صرف اعتبار 500.000.000 ریال


چهارشنبه 7 بهمن 1394 | بازدید : 649
   عدد "چهار" را وارد كنيد