جشن شکوه همدلی

برگزاری جشن شکوه همدلی جهت شادی قلب خانواده های بی بضاعت با حضور و کمک دستان پر مهر دانش آموزان روستای ترک آباد
سه شنبه 25 اسفند 1394 | بازدید : 556
   عدد "شش" را وارد كنيد