طرح آهک صنعتی شرکت تعاونی همیاران روستایی اردکان طرح برتر کشوری

به نقل از سایت دفتر امور روستایی و شوراها
مدیرکل امور روستایی گفت: در نخستین جشنواره تعاونی های دهیاری های کشور ، شرکت تعاونی همیاران روستایی اردکان حائز رتبه برتر کشوری شد.

هادی مقیمی در این خصوص گفت: طرح آهک صنعتی شرکت تعاونی همیاران روستایی اردکان به عنوان یکی از سه طرح برتر کشوری در جشنواره تعاونی های برتر کشوری انتخاب شد.
چهارشنبه 11 فروردین 1395 | بازدید : 609
   عدد "دو" را وارد كنيد