گزارش تصویری از بازید توسط مسئولین روستا از پروژه بهسازی و مرمت قنات آسیاب آبی ترک آباد

سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | بازدید : 918
   عدد "پنج" را وارد كنيد