گزارش تصویری از بازید توسط مسئولین روستا از پروژه بهسازی و مرمت قنات آسیاب آبی ترک آباد

سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 | بازدید : 1020
   عدد "هشت" را وارد كنيد