جلسه هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز قدس

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/04/08 با حضور بخشدار بخش مرکزی¸ دهیار¸ حجت السلام شیخ یوسفی¸ رئیس شورای اسلامی روستای ترک آباد و تنی چند از مسئولین در ساختمان دهیاری ترک آباد برگزار شد.
 در این جلسه اعضای شرکت کننده در جلسه به بیان نقطه نظرات و گزارش اقدامات انجام‌ شده در خصوص برگزاری باشکوه این راهپیمایی در روستا پرداختند.

چهارشنبه 9 تیر 1395 | بازدید : 740
   عدد "چهار" را وارد كنيد