جلسه شرکت تعاونی کشاورزی دامداری دام گستر ترک آباد

جلسه توجیهی اخذ مجوز چهارشنبه مورخ 1395/04/16 ساعت 9 شب در سالن امیر­المومنین جنب گلزار شهدا برگزار خواهد شد، حضور کلیه اعضا الزامی بوده و در صورت عدم حضور متعاقباً حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به تصمیم های گرفته شده در جلسه را نخواهند داشت.
دوشنبه 14 تیر 1395 | بازدید : 754
   عدد "سه" را وارد كنيد