برگزاری یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی و استانی

 
بدین وسیله به اطلاع می رساند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از برگزاری ده دوره جشنواره کارآفرینان برتر ملی و استانی در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته یازدهمین دوره را نقطه عطفی در انتخاب الگوهای اقدام و عمل قرار دهد و در این راه با تلفیق علم و تجربه، کارآفرینان اثرگذار را برگزیده و با معرفی آنها به جامعه از ایشان تقدیر به عمل آورد.
در این راستا از تمامی افراد و شرکتهایی که خود را واجد شرایط کارآفرینی می دانند دعوت می گردد از تاریخ یکشنبه ۱۶ خرداد لغایت پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ به سایت زیر مراجعه و فرایند ثبت نام را تکمیل نمایند.
یکشنبه 27 تیر 1395 | بازدید : 576
   عدد "پنج" را وارد كنيد