شرایط و مزایای”بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر”

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه یکی از طرح های بزرگ مدنظر دولت یازدهم، بیمه فراگیر است، به نقش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در اجرایی شدن آن اشاره کرد و گفت: امید مجموعه دولت برای اجرایی شدن این طرح به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر است و می خواهیم طرح بزرگ بیمه فراگیر را با توجه به استعدادهای این صندوق اجرایی کنیم.
نحوه ثبت نام
اطلاعات بیشتر

یکشنبه 27 تیر 1395 | بازدید : 657
   عدد "شش" را وارد كنيد