هفته دولت گرامی باد

اين هفته‏ى دولت فرصتى است براى مردم، كه دولتِ خودشان را ... مورد بازنگرى قرار دهند، تا به دولت براى اصلاح ضعفها و رشد نقاط قوت كمك كنند.
 
حمايت از رئيس جمهور و دولت واجب است.
سه شنبه 2 شهریور 1395 | بازدید : 527
   عدد "چهار" را وارد كنيد