گزارش تصویری از افتتاح پروژه تامین آب آشامیدنی مجتمع ترک آباد

پروژه تامین آب آشامیدنی مجتمع ترک آباد
عملیات اجرایی پروژه:
تاسیس مخزن 1200 مترمکعب - خط انتقال 1/4 کیلومتر - تاسیس یک باب ایستگاه پمپاژ و شبکه برق فشار متوسط - حفر یک چاه عمیق
ادامه تصاویر
یکشنبه 7 شهریور 1395 | بازدید : 579
   عدد "سه" را وارد كنيد