برگزاری نشست بصیرتی با موضوع ماهواره و شبکه های اجتماعی

نشست بصیرتی با موضوع ماهواره و شبکه های اجتماعی با حضور استاد مصطفوی در روز چهار شنبه مورخ 1395/09/10 برگزار شد.
تصاویر
شنبه 13 آذر 1395 | بازدید : 339
   عدد "هفت" را وارد كنيد