بازدید یک گروه از فعالان گردشگری استان یزد

جهت شناسایی امکان تاریخی و جذب گردشگر روز یکشنبه مورخ 1395/10/19 یک گروه از فعالان گردشگری استان یزد از امکان تاریخی .آسیاب آبی .قنات و آب انبارها ی روستای ترک آباد بازدید نموده اند.
ادامه تصاویر
یکشنبه 19 دی 1395 | بازدید : 490
   عدد "سه" را وارد كنيد