جلسه گزارش عملکرد دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد

جلسه گزارش عملکرد دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد با سخنرانی رئیس شورا و حضور دهیار و بخشدار و اعضای محترم شورا برگزار شد. در این جلسه خلاصه ای از فعالیت های انجام شده طی سه سال گذشته ارائه شد و در پایان دو دغدغه ای اصلی اهالی آلودگی هوا و کمبود آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شنبه 16 بهمن 1395 | بازدید : 488
   عدد "چهار" را وارد كنيد