روز شوراها گرامی باد.

«مردم سالاری دینی برخلاف دموکراسی های ریاکار و عوام فریب، نظام خدمت رسانی خالصانه و بی منت است، خدمت از سر ادای وظیفه و همراه با پاک دستی و پاک دامنی!»
شنبه 9 اردیبهشت 1396 | بازدید : 365
   عدد "هشت" را وارد كنيد