روز جهانی صنایع دستی

یکی از خصوصیات صنایع دستی این است که این صنعت حاصل روح ملت ها و آئین فرهنگ ملی کشورهاست که به سادگی با رجوع به آمار صنایع دستی کشورها به روحیه مردم آن کشورها می توان پی برد.
شنبه 20 خرداد 1396 | بازدید : 357
   عدد "هشت" را وارد كنيد