آگهی مناقصه ترمیم ، مرمت و رنگ آمیزی سنگ جدول های بلوار شهرک امام خمینی (ره)

بدين وسيله به اطلاع مي رساند؛ دهياري ترک آباد در نظر دارد در اجراي صورت¬جلسه شماره 211 مورخ 1395/12/04 شوراي محترم روستای ترک آباد عملیات ترمیم ، مرمت و رنگ آمیزی سنگ جدول های بلوار شهرک امام خمینی (ره) را با شرایط ذیل از طریق مناقصه محدود به شرکت/پیمانکار واجد شریط واگذار نماید.
شرایط عمومی برای شرکت در مناقصه:

1- ارائه اسناد مناقصه و قبول پاکت‌ها پیشنهادی در دهیاری خواهد بود.
2- دهیاری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار خواهد بود.
3- محل اجرای کار روستای ترک­ آباد می­باشد؛
4- اسناد تا ساعت 9 صبح شنبه مورخ 1396/05/14 تحويل و در ساعت 10 صبح بازمی‌گردد.
5- برای کسب اطلاعات بیشتر به امور مالی دهیاری های  بخش مرکزی  مراجعه نماید. 

یکشنبه 25 تیر 1396 | بازدید : 328
   عدد "صفر" را وارد كنيد