نصب سرعت گیر

نصب سرعت گیر در معابر پرتردد روستا طبق نظر شورای ترافیک شهرستان اردکان
شنبه 21 مرداد 1396 | بازدید : 227
   عدد "دو" را وارد كنيد