شروع عملیات اجرایی ساماندهی ورودی روستا

پیاده سازی و میخ کوبی طرح ورودی روستا همراه با شروع عملیات اجرایی ساماندهی ورودی روستا
شنبه 25 شهریور 1396 | بازدید : 321
   عدد "پنج" را وارد كنيد