مرمت خانه قدیمی

در جهت ارج نهادن به رسوم‚ آداب و معماری قدیمی روستای ترک آباد مرمت و بازسازی خانه‌ قدیمی حاج حسین حاجی رحمت ا... در بافت قدیم  با مشارکت و همرایی میراث فرهنگی شهرستان اردکان در حال انجام می باشد.   
تصاویر  بیشتر
شنبه 25 شهریور 1396 | بازدید : 307
   عدد "هشت" را وارد كنيد