آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت تعاونی دام گستر به شماره ثبت 1375

آگهی دعوت مجمع عمومی
          شرکت تعاونی دام گستر به شماره ثبت 1375 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی دام گستر می رساند مجمع عمومی به طور فوق العاده رأس ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 07/10/1396 در محل سالن امیرالمومنین ترک آباد واقع در گلزار شهدا روستا برگزار می گردد از کلیه اعضای محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانده یا نمایندگان تام الاختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند.
دستور جلسه
1-   گزارش عملکرد هیئت مدیره
2-   تعیین مدیر عامل شرکت های اقماری
3-   انتخاب بازرسین شرکت تعاونی
4-   اعلام شرایط واگذاری زمین
پنج شنبه 7 دی 1396 | بازدید : 242
   عدد "صفر" را وارد كنيد