حماسه 9 دی

دنیاطلبان برای اینکه به مقاصد خودشان برسند، در جامعه فتنه ایجاد میکنند؛ جنگها، تبلیغات دروغین، سیاست‌بازیهای ناجوانمردانه؛ اینها ناشی از همین دنیاطلبیهاست. 
شنبه 9 دی 1396 | بازدید : 85
   عدد "چهار" را وارد كنيد