27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی


                 
          مقام معظم رهبری: روابط عمومی‌ها می‌توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌های دستگاه مربوط خود باشند.
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 | بازدید : 122
   عدد "دو" را وارد كنيد