مرمت خانه حیدری

  با پیگیری دهیاری و شورای اسلامی ترک آباد‚ میراث فرهنگی شهرستان اردکان در راستای حفظ آثار باستای و بحث گردشگری در حال مرمت و بازسازی خانه محمد باقر حیدری و ثبت آن به عنوان خانه های ایرانی می باشدشنبه 29 فروردین 1394 | بازدید : 707
   عدد "دو" را وارد كنيد