آگهی دعوت به همکاری نگهداری و بهربرداری سازه های آسیاب آبی و قنات ترک آباد

احتراماً به اطلاع اهالی محترم روستای ترک آباد می رساند دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد در نظر دارد به منظور بسط و توسعه گردشگری روستایی ترک آباد سازه های آسیاب آبی و قنات ترک آباد را در قالب یک تفاهم نامه به مدت یک سال در اختیار متقاضی بهره برداری قرار دهد.
لذا متقاضیان جهت ارائه درخواست واگذاری، شرایط و پیشنهادات خود تا تاریخ 1397/0910  ، به دهیاری مراجعه نمایند.

دوشنبه 5 آذر 1397 | بازدید : 136
   عدد "پنج" را وارد كنيد