اتمام عملیات اجرای دیوار سنگی رمپ ورودی زیر گذر و آغاز عملیات زیر سازی رمپ پل زیرگذر


ادامه تصاویر
دوشنبه 3 دی 1397 | بازدید : 75
   عدد "يك" را وارد كنيد