12 فروردین، روز جمهوری اسلامی

امام خمینی(ره) فرمود: «صبح گاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگ ترین اعیاد ملی و مذهبی ماست و ملت ما باید این روز بزرگ را عید بگیرند و زنده نگه دارند روزی که کنگره های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه ی شیطانی برای همیشه رخت بربست و حکومت مستضعفین جانشین آن گردید.
یکشنبه 11 فروردین 1398 | بازدید : 42
   عدد "چهار" را وارد كنيد