گزارش تصویری از خلاصه عملکرد عمرانی شش ماهه دهیاری و شورای اسلامی روستای ترک آباد

جدول گذاري و ساماندهي پارک رناس
تکميل ديوار چيني سالن ورزشي جنب آموزشگاه هجرت
مرمت نماي بافت تاريخي خيابان معلم 
تهيه، اجراو نصب دو تابلو با طول 12 متر سر درب رمپ ورودي و خروجي زيرگذر 
حفر چاه جذبي جهت جمع آوري آب هاي سطحي
خريد موزائيک جهت پياده رو سازي
تعمير و بهسازي سيستم آبياري بلوار هاي سطح روستا
شروع اجراي طرح تعريض خيابان روبروي آموزشگاه هجرت و احداث ديوار جديد ضلع جنوبي آموزشگاه در قالب تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش اردکان
افتتاح خانه هلال روستا
زيرسازي و آسفالت کوچه هاي باقي مانده شهرک امام خميني (ره) ولي عصر چهار - ولي عصر دهم - ولي عصر سي و دوم و روبروي پارک تمدن به همراه لکه گيري و آسفالت معابر سطح روستا
عقد قرارداد با شرکت تعاوني هياران روستايي اردکان جهت احداث ميدان ورودي روستا و شروع اجراي طرح
تصاویر
دوشنبه 24 شهریور 1399 | بازدید : 49
   عدد "شش" را وارد كنيد