گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی

🔸تعمیر و اصلاح شبکه آبرسانی فضای سبز سطح روستا   🔸 نماسازی و بهسازی خروجی اضطراری مجموعه آسیاب آبی و مسیر قنات  🔸 همکاری در اجرای طرح توسعه حسینیه بزرگ ترک آباد  🔸 عایق بندی محوطه آب نما و تکمیل نقاشی های نمای داخلی بوستان بانوان  🔸 رفت و روب، آبیاری، حذف علفهای هرز و هرس پاجوش و تنه‌جوش درختان فضای سبز سطح روستا
دوشنبه 21 تیر 1400 | بازدید : 46
   عدد "هفت" را وارد كنيد