گزارش تصویری از فعالیت های خدماتی و عمرانی (بهمن ماه 1400)

🔸 تعویض چراغ های بلوار ولی عصر (عج) با چراغ های LED پربازده 


🔸  رنگ آمیزی سنگ جدول، نصب سرعت گیر میدان ورودی روستا و تسطیح محوطه داخلی میدان 

🔸 ادامه حفر چاه جذبی در معابر سطح روستا

🔸 شروع لکه گیری آسفالت معابر سطح روستا 


🔸 کوددهی و شخم زنی فضای سبز پارک تمدن
🔸 توسعه و تجهیز امکانات پارکینگ ماشین آلات و انبار مرکزی دهیاری
پنج شنبه 7 بهمن 1400 | بازدید : 99
   عدد "هفت" را وارد كنيد