27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی


                 
          مقام معظم رهبری: روابط عمومی‌ها می‌توانند فعالیت نهادها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص‌کننده روش‌ها و نقص‌های دستگاه مربوط خود باشند.
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 | بازدید : 505
   عدد "صفر" را وارد كنيد