مرمت حصار تاریخیمرمت‚ بازسازی و ثبت کامل حصار تاریخی مزارع در محدوده آب انبار تاریخی رجب زیر نظر میراث فرهنگی اردکان و پیگیری دهیاری در حال انجام است.
سه شنبه 19 خرداد 1394 | بازدید : 572
   عدد "دو" را وارد كنيد